Sunday, December 30, 2012

சிந்தித்துப் பார்த்தால் பெண்களின் உயிருக்கும், உடமைக்கும், கற்புக்கும் இது சரியான பாதுகாப்பு என்பதை அறியலாம்.

சிந்தித்துப் பார்த்தால் பெண்களின் உயிருக்கும், உடமைக்கும், கற்புக்கும் இது சரியான பாதுகாப்பு என்பதை அறியலாம். முஸ்லீம் ஃபேஷன்: 'யார் இந்த உடைகளை அணிய முடியாது'
இஸ்லாமிய உடைகளான  'துப்பட்டி' 'புர்கா' , , ‘ஹிஜாப்’,'அபயாஸ்' ,  'ஜிப்பாஸ்',  அணிவதில் என்ன அனுகூலக் குறைவு?

ஏன் முஸ்லீம் பெண்கள்  தலை தாவணி அணிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ?
‘ஹிஜாப்’ என்றால் மறைத்தல், தடுத்தல் என்று பொருள்படும்.
 இஸ்லாமிய சரியத் படி,‘ஹிஜாப்’ அவர்களின் கண்ணியத்தை மற்றும் தன்மானத்தினை பாதுகாக்கும் மற்றும் அவர்களுக்கு மரியாதையும் மற்றவர்கள் மத்தியில் தருகின்றது  இதில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இருவருக்கும் ஒரு ஆடை குறியீடு உள்ளது. எவரும் பாலியல் கவனத்தை ஈர்ப்பது போன்ற உடலின் வடிவம் கொடுக்கும் துணிகள் அணிய கூடாது. எனவே ஆடை உடல் நெருக்கமாக ஒட்டி இருக்கக் கூடாது. ஒரு பெண்ணின் சிகை அலங்காரம் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும் ஆனால் அது கவர்ச்சியை சேர்க்கக் கூடும்.

  உறவினர் ஆண்கள் முன்னிலையில் பொருந்தக்கூடியவை. குடும்ப வட்டத்தில் உள்ள அவரது இரத்தத்  தொடர்புடைய உறவினர்கள் முன்னிலையில்  ஒரு பெண் தன் தலையை மூடி இல்லாமல் தோன்றுவது தவறில்லை.

மேலும் (நபியே) மூமினான பெண்களுக்கு நீர் கூறுவீராக! அவர்கள் தங்கள் பார்வைகளைத் தாழ்த்திக் கொள்ள வேண்டும். தங்கள் வெட்கத் தலங்களை பேணிக் காத்துக் கொள்ள வேண்டும். தங்களின் அலங்காரத்தை அதனின்று (சாதாரணமாக வெளியில்) தெரியக் கூடிய (முன்கை&முகத்)தைத் தவிர வேறு எதையும் வெளிக்காட்டலாகாது. இன்னும் முந்தானைகளால் அவர்கள் தங்கள் மார்புகளை மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
(அல்குர்ஆன் 24:31)

 முஸ்லீம் பெண்கள் அவர்கள் ஒரு பெண் வடிவம் (பொதுவாக பருவமடைந்த துவங்கின போது) உருவாக்க ஆரம்பிக்கும் போது மேலே இஸ்லாமிய ஆடை குறியீடு கடைபிடிக்கின்றன தொடங்கும்.

 நிகாப்  பற்றி என்ன?

முஸ்லீம் பெண்கள் ஆடை இரண்டு நிலைகள் உள்ளன; முதல் முகம் மற்றும் கைகளை தவிர, அனைத்து உடலை மூடிக்கொள்ளும் முறையைக் குறிக்கிறது இது ஹிஜாப் ஆகும்.

‘ஹிஜாப்’ என்றால் மறைத்தல், தடுத்தல் என்று பொருள்படும்.

இரண்டாம் நிலை கைகள் இல்லாமல் முகம் மற்றும் அனைத்து உடலையும்  மூடிக்கொள்ளும் முறையைக் குறிக்கிறது. முகத்தை மறைப்பது இஸ்லாமிய மார்க்க கடமையல்ல

 தலை தாவணியை அணிவது முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் மட்டும் நடைபடுத்தப் படும் ஒரு செயலாக சிலர் கருதுகின்றனர். மாற்றாக பல சமுதாய மக்களாலும் நெடுங்காலமாக நடைமுறையில் இருந்து தொடர்ந்து வரும் பழக்கமே ஆகும்

 தலை தாவணி அணிந்த வெற்றிகரமான முஸ்லீம் பெண்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் சிறந்த உதாரணங்கள்  உள்ளன.

தலை தாவணியை அணிவது  இஸ்லாமிய கலாச்சார பண்பாட்டின்  தயாரிப்பு ஆகுமா ?

நிச்சயமாக இல்லை.  மூன்று படங்களை பாருங்கள்
முதலில்  கன்னி மேரி , இரண்டாவது  திரேச அம்மையார்  ,மூன்றாவது முஸ்லீம் பெண். அவர்கள் மூன்று பேருக்கும் இடையே பொதுவான விஷயம் உள்ளதனைப் பார்க்கலாம்.

  இது சுய மரியாதை, கௌரவம் மற்றும் பெண்களுக்கு மரியாதை தந்து மற்றும்  அவர்களை   மேம்படுத்துவதன் மூலம்  பாலியல் அற்ற  முன்னேற்றங்கள் காண வழிவகுக்கும் , இஸ்லாமிய நிலை  ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கை அடையாளமாக உள்ளது.சிந்தித்துப் பார்த்தால் பெண்களின் உயிருக்கும், உடமைக்கும், கற்புக்கும் இது சரியான பாதுகாப்பு என்பதை அறியலாம்.


(நபியே!) உம்முடைய மனைவிகளுக்கும், உமது பெண் மக்களுக்கும் மூமின்களின் பெண்களுக்கும், அவர்கள் தலை முந்தானைகளை இறக்கிக் கொள் ளும்படியும் நீர் கூறுவீராக! அதனால் அவர்கள் (கண்ணியமானவர்கள் என) அறியப்பட்டு, எவருடைய துன்பத்திற்கும் அவர்கள் உள்ளாகாமல் இருக்க இது எளிய வழியாகும். அல்லாஹ் மன்னிப்பவன் கருணையாளன் ஆவான். அல்குர்ஆன் 33:59

மேலும் (நபியே) மூமினான பெண்களுக்கு நீர் கூறுவீராக! அவர்கள் தங்கள் பார்வைகளைத் தாழ்த்திக் கொள்ள வேண்டும். தங்கள் வெட்கத் தலங்களை பேணிக் காத்துக் கொள்ள வேண்டும். தங்களின் அலங்காரத்தை அதனின்று (சாதாரணமாக வெளியில்) தெரியக் கூடிய (முன்கை&முகத்)தைத் தவிர வேறு எதையும் வெளிக்காட்டலாகாது. இன்னும் முந்தானைகளால் அவர்கள் தங்கள் மார்புகளை மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
(அல்குர்ஆன் 24:31)

(நபியே!) மூமினான ஆண்களுக்கு நீர் கூறுவீராக! அவர்கள் தங்கள் பார்வைகளைத் தாழ்த்திக் கொள்ள வேண்டும். தங்களின் வெட்கத் தலங்களை (கற்பை) பேணிக் காத்துக் கொள்ள வேண்டும். இது அவர்களுக்கு மிக பரிசுத்தமான செயலாகும். நிச்சயமாக அல்லாஹ், அவர்கள் செய்பவற்றை அறிபவனாக இருக்கிறான். (அல்குர்ஆன் 24:30)

கலாச்சாரம் என்ற போர்வையில் கண்டபடி வாழ்ந்து வாழ்வை நாசமாக்கிக் கொள்ளாமல் அடக்க ஒடுக்கத்துடன்,மற்றவர்களுக்கு மரியாதைக் கொடுத்து மற்றவர்களின் இச்சையை தூண்ட வாழாமல் நெறியுடன்     வாழ்ந்து இறையன்பைப் பெறுவோமாக.


No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails